زندگی خصوصی آقای میم

زندگی خصوصی آقای میم

یک دانشجوی زبان وادبیات انگلیسیِ سابقا "معلوم الحال"

حقیقتش من میهن بلاگی بودم! چند صباحی به بیان پناه آوردم اما علی ررغم همه امکاناتش نمی تونم اینجا بمونم و ادامه بدم. 
ترم سخت و تلخی بود. روزای سیاهی رو پشت سر گذاشتم. حرف هایی داشتم و دارم که نمی تونم بزنم. باز بر می گردم به میهن بلاگ و از روزمرگی های یک دانشجوی زبان میگم ... شاید بتونم از بار تلخی این روزهام بکاهم. 
اینجا رو پاک نمی کنم. بهتون سر میزنم. دنبالتون می کنم ;-) سبز باشید ... 
  • میم. الف.